Närlarm

Mottagare, omställbar för momentant-kvarliggande larm
 

Närlarmet består av en mottagare med inbyggd summer och en sändare. Närlarmet används för att kalla på en person i närheten, men kan även kopplas vidare med hjälp av t.ex. en personsökare eller ett trygghetslarm. Räckvidden mellan sändare och mottagare är ca 15 - 50m. Avgörande för räckvidden är antal hinder (väggar) mellan sändare och mottagare. Närlarmet är lätt att installera, koppla bara in mottagaren i ett eluttag.

Mottagaren kan ställas i 2 lägen.
1. Kvarliggande larm.
Används då en person i närheten skall larmas. Larmet ljuder tills det återställts med återställningsknappen.
2. Vidarekoppling.
Larmet ljuder endast en kort tid. Används om Närlarmet skall kopplas till andra larm som personsökare eller trygghetslarm. Detta görs för att få längre räckvidd och nå fler personer.

 
     

Närlarm

Repeater, ökar närlarmets räckvidd
 

Repeater används för att erhålla längre räckvidd med ett Närlarm. Repeatern placeras mellan sändarens och mottagarens positioner. Flera enheter kan seriekopplas.

Dimensioner:
Längd 110 mm, bredd 65 mm , bredd 25 mm

 
     

Närlarm

Sändare - Armbandsklocka
 

Vattenskyddad sändare med stor lättryckt knapp, en röd lampa indikerar sändning.

Dimensioner:
48 mm x 43 mm x 15 mm, utan armband.

 
     

Närlarm

Handsändare med clips
 

Sändare med clips att fästa i bältet, nedsänkt knapp för minimering av falsklarm.

Dimensioner:
Längd 110 mm, bredd 34 mm , höjd 20mm.

 
     

Närlarm

Minisändare med halskedja
 

Sändare avsedd för larm eller fjärrstyrningsapplikationer. Sändningen indikeras av en röd lysdiod. Liten och nedsänkt knapp som kräver god fingerfunktion.

Dimensioner:
Längd mm, bredd mm, höjd mm.

 
     

Närlarm

Universalsändare för extern knapp
 

Sändare med 3,5 mm ingång för valfri kontakt. T.ex. Jelly Bean, sug/blåskontakt eller EPI-larm. Sändaren har även en inbyggd knapp för funktionsprov.

Dimensioner:
Längd 110 mm, bredd 65 mm , bredd 25 mm

 
     

Fallarm

För inomhusbruk, sändare och mottagare
 

Fallarmssändaren kan aktiveras på tre olika sätt.
1 - aktivt, brukaren trycker in två knappar samtidigt.
2 - med lägesändring (fall), när sändaren lutar mer än en viss gräns avges automatiskt ett larm.

3 - med draglina, Vid drag i en lina fäst i sändaren frigörs en spärr och larm avges.

 
     

Telefonuppringande larm

Med talade meddelanden
  DL-125C är en automatisk, programmerbar larmsändare med talade meddelanden. DL-125C ringer förprogrammerade telefonnummer och lämnar larmmeddelanden i form av intalade fraser. Larmsändaren har två kanaler och kan sända ett talat meddelande för varje kanal. Varje kanal kan ringa fyra olika telefonnummer, alternativt kan båda kanalerna ringa till samma fyra telefonnummer.
DL-125C kan även programmeras för att sända till personsökare.
Den totala meddelandelängden får vara max. 20 sek.
All manövrering och programmering sker med den inbyggda knappsatsen. För inspelning av meddelanden finns en inbyggd mikrofon. Vid larm kopplas mikrofonen automatiskt in och avlyssning av lokalen kan ske under maximalt en timma.
DL-125C är godkänd av PTS (Post och TeleStyrelsen) för inkoppling på det allmänna telenätet.
 
     

Senast uppdaterad: 13 oktober, 2005

© RehabCenter AB, Webmaster Mads Furuvald